Vejledning

vejledning til mysore yoga-praksis

Her er vejledning til dig, som ønsker at udføre yoga-praksissen i din egen rytme. Hvad vi kalder mysore og hos os på Vesterbrogade foregår i den store shala.

toppicture6.jpg

• Mysore-stilen er den individuelle praksis af Astanga yoga.

• Du gør yogaen i din egen rytme og læreren hjælper dig, når du behøver det.

• Stillingerne og rækkefølgen er, som vi har undervist dig på begyndere og øvet.

• Læreren følger dig og giver dig nye stillinger, når du mestrer de eksisterende.

• Vi underviser som angivet på skemaet og døren er åben 30 minutter før.
Du kommer og gør din praksis af ca. 1-1½ time indenfor tidsrummet.

• Kommer du første gang, er det en fordel at komme tidligt eller sent på klassen, da læreren har mere tid til at følge dig.

• Du lægger din måtte på en af de 3 forreste rækker, hvor der er plads til 5 måtter på hver række.

• Er de forreste rækker fyldt op, kan det være nødvendigt, at du starter længere tilbage.
Når der bliver plads rykker vi dig frem.

• Læg dit kort under måtten og vis hensyn, når du kommer ind.

• Respekter de andre og deres yogapraksis.

• Start med at sidde på måtten og find dit åndedræt og indre låse.
Du begynder derefter med solhilsener og fortsætter med stillingerne.

• Når læreren kalder til Samasthiti, chantes mantraet og alle gentager.
Bagefter fortsætter du fra den stilling, du kom til.

aṣṭāṅga yoga mantram

aṣṭāṅga yoga mantram

 

• Når du er færdig med dine stillinger og har gjort bagoverbøjninger, så ryk bag i shalaen og her gør du afsluttende stillinger og afspændingen.

• Du er altid velkommen til at snakke med læreren før eller efter klassen.

• Læs også de gode råd til yogapraksissen.