Sri K. Pattabhi Jois

Guruji eller Sri K. Pattabhi Jois blev født 26. juli 1915 i landsbyen Kowshika nord for Mysore. Han studerede yoga under Sri T. Krishnamacharya fra 1927 til 1954. Samtidig læste han sanskrit fra 1930 på univeristetet. Han blev professor i Advaita Vedanta og sanskrit

I 1937 udnævnte Maharajaen ham til leder af Yoga-afdelingen på Sanskrit Universitetet og denne post beholdte han frem til sin fratræden i 1973. 

I 1948 grundlage han Astanga Yoga Forskningsinstituttet, Astanga Yoga Nilaya, i Laksmipuram. Formålet var at undervise yoga i følge de traditonelle metoder som beskrevet af fortidens Maharishis i Indien. Han ønskede også at udforske de helbredende værdier ved yoga, som omtalt i de ældgamle tekster

Pattabhi Jois’ sigte med at undervise yoga var at fremme en sund livsfilosofi og gøre eleverne i stand til at opnå mental koncentration og balance på et højere niveau. 
Han underviste næsten til det sidste. I 2009 afgik han ved døden i en alder af 94 år.

Hans store glæde ved at være sammen med sine mange elever i yogashalaen i Mysore eller på workshops rundt i verden kom altid til udtryk gennem hans varme smil og favnende væren.