undervisning

Undervisning fra Sri K. Pattabhi Jois og Sharath Jois

Vi underviser her i shalaen Astanga vinyasa yoga ifølge traditionen fra Sri K. Pattabhi Jois og Sri R. Sharath Jois, som stammer fra Sri T. Krishnamacharya og hans lære fra Mysore i 1930’erne.

Vores mange rejser og ophold på KPJ Ashtanga Yoga Instituttet i Mysore og direkte kontakt med Guruji og Sharath, betyder at vi kan undervise dig, fra du starter og til du er en erfaren udøver af Astanga yoga. Vi opfordrer dig gerne til på et tidspunkt at rejse til Mysore i Indien og modtage undervisning af Sharath og Saraswathi – som du også lejlighedsvis kan møde her i København på workshops, når vi har den ære at have dem på besøg.

Lærerne i shalaen er autoriserede til at undervise denne traditionelle yogaform, ligesom vores instruktører bliver oplært i til denne metode og forberedt til at tage til KPJAYI i Mysore og få autorisation af Sharath som Astanga yoga-lærer. Se listen her med officielle godkendte lærere i Europa.
Der er seks serier af stillinger, asana, i Sri K. Pattabhi Jois’ Astanga yoga system. Alle serier og asana er placeret i en bestemt rækkefølge, så hver asana bygger videre på den foregående for at rette op, udrense og genskabe kroppens balance til en optimal tilstand af sundhed.

Den første serie kaldes Yoga Chikitsa eller yoga-terapi og indeholder asana som retter op, smidigør og styrker dine muskler, sener og hele skelet-muskulaturen. Igennem praksissen forbedres både din fysiske, følelsesmæssige og mentale styrke, stabilitet og smidighed, og med en generel følelse af lethed og overskud. Læs mere her
Den mellemliggende serie, 2. serie, kaldes Nadi Shodhana, hvilket er en udrensning af nervebanerne og den indre energi-cirkulation . Denne serie læres efter, at du har udrenset og styrket kroppen og de indre organer tilstrækkeligt i første serie, som på denne måde skaber basis og forståelse for processen at gennemføre udrensningen af nervesystemet. Asana i denne serie er særligt med henblik på at åbne og klare de dybe energi-kanaler i kroppen. Udrenselses-processen af det fysiske legeme og energi-legemerne er krævende og tager år med konstant praksis.
De avancerede serier kaldes Sthira Bhagah, og disse krævende stillinger her er rettet mod at styrke udøverens indre væren, som kræver en særlig indsats, påholdenhed og ydmyg tilgang på alle niveauer.
Med vedholdende praksis perfektioneres asana, og for alle serier gælder, at hver enkel stilling må beherskes tilstrækkeligt, før den næste påbegyndes. Serierne af asana er ikke en rangordning, da den indre og ægte yogapraksis ikke handler om fysiske stillinger og præstation, men om indre holdning hos udøveren med opmærksomhed på de små og dybe ændringer i energi-legemerne, som sker når man praktiserer med hengivenhed og oprigtighed gennem mange år.
Mysore-stilen er betegnelsen for den daglige udøvelse af asana under vejledning af en kvalificeret lærer med brug af vinyasa, synkronisering af åndedræt og bevægelser, drishti, fokuspunkter for øjnene, og bandha, interne energi låse, som det er blevet undervist af Guruji Sri K. Pattabhi Jois og R. Sharath i Mysore, Indien. 
Fotos af R. Sharath Jois som udfører solhilsen A med ni vinyasa – åndedræts-synkroniserede bevægelser
Hver bevægelse udføres samtidigt med at der åndes ind eller ud
Start og slut i Samasthitih