mesterlære

Praktisk tilgang – mesterlære

Vi har i mange år tilbudt seriøse yoga-udøvere at blive involveret i undervisningen i shalaen, når de gennem flere år har haft en regelmæssig praksis af Astanga yoga. Når den nødvendige interesse, seriøsitet og ihærdighed har været til stede, har vi tilbudt oplæring i de grundlæggende elementer i til at videregive Astanga yoga til andre i et forløb, som vi betegner mesterlære.

Oplæringen har i sit fulde omfang taget omkring 4 år afhængig af lærlingens evner, interesse og vedholdenhed, så forståelse, teknik og overblik gradvist har kunnet modne sig i omgangen med os og eleverne på de forskellige niveauer. Udgangspunktet er hver lærlings egen praksis og daglige kontakt med hovedlæreren, samt naturligvis deltagelse på vores workshops, retræter, yoga forum m.m., som gerne skulle føre til fordybelse, indsigt og større udsyn i yogaens væsen og dens mangfoldighed, som så kan formidles videre til andre i rette ånd. Mesterlære udtrykker dette ved at det er mesterens lære, som formidles videre og kaldes parampara på sanskrit.

På denne måde har vi også selv kunnet lægge mere værdi i undervisningen af den enkelte elev, og det har på denne måde været en oplevelse og tilfredsstillelse at se, når det som er dyrebart for os, er blevet modtaget i samme gode ånd.

Forløb

Forløbet har hele tiden været en blanding af teori og praksis med udgangspunkt i den reelle oplevelse og praktiske undervisning, som er blevet uddybet i samtaler og støtte fra både hovedlæreren og med hele holdet, hvilket er den måde, som vi har selv har lært på fra Guruji og Sharath.

KPJAYI

Vores indføring af andre i undervisningen er derfor en naturlig forberedelse til at tage til Mysore og studere på KPJ Astanga Yoga Instituttet, hvor alle elever gennem oprigtig og vedholdenhed praksis med flere ophold bliver anerkendt af Sharath, som efter sin egen vurdering vil give autorisation til at undervise Astanga yoga metoden.

At undervise bør ske med stor respekt for yogaen, dens visdom og de lærere, som fortsat har deres liv i yoga og bruger deres tid på at støtte og undervise andre. At opnå godkendelse og velsignelse til at undervise sker, når du er klar og langt nok i din egen udvikling.

Guruji & Sharath

Kilden til Astanga yoga er i Mysore og udspringer fra Guruji Sri K. Pattabhi Jois og hans efterfølger Sri R. Sharath Jois. Susanna & Jens har begge gennemført Sharath’s KPJAYI teacher training program og er velsignet til at undervise med autorisationer af både Sri K. Pattabhi Jois og R. Sharath Jois. Susanna i 2004 og Jens i 2007.

For at blive en dygtig lærer, må du først være en god elev. Sri R. Sharath Jois

 

En lærers pligt er at undervise yoga præcist, som han har lært det af sin guru. Undervisningen bør ske med et godt hjerte, et ædelt formål og ærlige hensigter. Der bør være et fravær af enhver skadevoldende intention og læreren bør ikke forlede elever på nogen måde eller afvige fra hvordan han selv er blevet undervist.
KPJ Ashtanga Yoga Institute og KPJAYI lærere

 

We do not facilitate any form of yoga teacher workshops or training authorisations. It is Guruji and Sharath’s instruction that practitioners must undertake a course of study at the K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, Mysore before teaching the practice. The KPJAYI is the only authority able to authorize or certify individuals to teach the Ashtanga Yoga method.