ASTANGA

Traditionel Astanga Yoga

Vi følger traditionen efter Śrī K. Pattabhi Jois fra Mysore, Indien. I dag er det Śrī R. Sharath Jois, Gurujis barnebarn, der er den daglige leder af KPJAYI yogaskolen i Mysore og vores lærer. Han er vokset op i en yoga-familie og oplært i metoden hos sin bedstefar fra han var teenager.

Et komplet system til ro i krop og sjæl

Astanga er et komplet system, der overgivet fra lærer til elev over flere tusind år. I dag er det Sharath Jois, efterfølger af sin bedstefar Sri K. Pattabhi Jois, der leder hovedshalaen i Mysore, Indien. 

Den fysiske praksis forener åndedræt med bevægelse. Gennem vejrtrækingen, stillinger og fokuspunkter skabes grundlaget for at kunne se indad og finde ro i nuet.

Praksissen består af en sekvens af stillinger, der altid er den samme. Dette giver plads til at kunne internalisere sin bevidsthed og giver således smidighed og styrke i både krop og sind.

Sri K. Pattabhi Jois

Guruji eller Sri K. Pattabhi Jois blev født 26. juli 1915 i landsbyen Kowshika nord for Mysore. Han studerede yoga under Sri T. Krishnamacharya fra 1927 til 1954. Samtidig læste han sanskrit fra 1930 på univeristetet. Han blev professor i Advaita Vedanta og sanskrit

Sri R. Sharath Jois

Sharath Jois er født 29. sept. 1971 i Mysore og er søn af Saraswati Rangaswamy, Gurujis datter. I en alder af 7 år begyndte han at lære asana, men begyndte først for alvor sin fulde daglige praksis som 17 årig. Hver morgen tog han tværs gennem byen til sin bedstefars shala